Fredriksten utvikling AS

Om oss

Fredriksten Utvikling er et Halden-basert selskap som primært driver med utvikling og salg av fast eiendom. Firmaet ble etablert i 1999 og eies i dag av Asak Eiendom AS, Per Puck Eiendom AS og Kynningsrud Eiendom Holding AS.

Firmaet har spesialisert seg på utvikling og erverv av næringstomter i tilknytning til den nye E6-motorveien mellom Halden og Oslo.

Våre kundegrupper er i hovedsak handels- og servicebedrifter, men annen næringsvirksomhet har også vist stor interesse for våre tomter, ikke minst for den gunstige beliggenheten.

Gjennom våre eiere har vi en unik kompetanse som entreprenører innen anlegg og bygg samt utvikling av handel.

www.kynningsrud.no
www.leifgrimsrud.no

Løsningen er levert av Monsternett