Fredriksten utvikling AS

Fredriksten Utvikling AS

Fredriksten Utvikling er et Halden-basert selskap som primært driver med utvikling og salg av fast eiendom. Firmaet ble etablert i 1999 og eies i dag av Asak Eiendom AS, Per Puck Eiendom AS og Kynningsrud Eiendom Holding AS.

Firmaet har spesialisert seg på utvikling og erverv av næringstomter i tilknytning til den nye E6-motorveien mellom Halden og Oslo.

Les mer om oss

Svinesundparken

Ved ny E6 tett på avkjøringen til Halden ligger Svinesundparken. Her finnes en rekke handels- og servicebedrifter og flere er under etablering.

Les mer

Råde

Fredriksten Utvikling har under opparbeidelse et 100 mål stort næringsområde nært inntil E6 og kort vei fra Rygge flyplass. Vi har tomter ledig.

Les mer
Løsningen er levert av Monsternett