Fredriksten utvikling AS

Råde

Vel 100 meter fra E6 ved avkjøringen til Svinndal har Fredriksten Utvikling ervervet en stor tomt på vel 100 mål.

Tomteområdet er ferdig planert og infrastruktur som veg, vann, avløp og el er bygd frem til tomtegrenser.

Kontakt Per Puck for mer informasjon.

per.puck@fredrikstenutvikling.no
Mob: +47 90 82 51 20

Løsningen er levert av Monsternett